Korňa

Aktuality

Navigácia: Úvodná stránka

Vítajte v obci Korňa

 

Erb Korne
Malebná dedina leží v Beskydách, v geomorfologickom celku Turzovská vrchovina.Nachádza sa severozápadne od mesta Turzovka. Leží v blízkosti hraníc s Českom a Poľskom. Najvyššie položeným miestom je hrebeň "Solisko" (875 m n.m.). Vody Korňanskej kotliny odvádza rieka Korňanka s prítokmi: Marcov, Sučíkov, Zelienkov a Blažkov potok z pravej strany a z ľavej Sobčákov, Jašov,  Daždeny potok časť (u Dubáčov) a Hájnica. Najbližšie okolité obce sú Klokočov a Vysoká nad Kysucou, časť Vyšný Kelčov.

Korňa sa administratívne rozdeľuje na dve časti - Nižná Korňa a Vyšná Korňa. Jemnejšie členenie jednotlivých častí je zvykové alebo pomenované podľa pôvodných majiteľov osád - napríklad Zlámaná,       U Jendriskov, U Gajdoši, U Ďurkáči, U Zelenkov, U Hrtúsov, U Dubáči, U Sobčákov, U Kyselicov,                 U Jurinov,U Marcov, U Majtánov, Na vŕšku,U Chylov, U Durajčíkov, U Hrtúsov, U Sadlekov, Škorňov Grúň, Šľahorka, U Maty, U Stani, Murašonky, U Sučíkov,  U Malicherov, U Cipľov, U Rindľov, Na Lietave, Jašov potok, Komaniková, U Korduliakov, U Študentov, U Varmusov, U Žilov, U Chajdov, U Jendriska,               Nad Hájnicou. Centrum obce je na osi Obecný úrad a kostol. 

Zdroj:obecná kronika