Přeshraniční spolupráce - kontakty

Navigace: Úvodní stránka » Kontakty

Kontakty

 

Vedoucí partener projektu

Město Frýdlant nad Ostravicí

Městský úřad

Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ 00296651

Telefonní ústředna

Telefon +420 558 604 111
T-mobile +420 604 202 693
O2 +420 725 115 747
Fax +420 558 676 279


Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu

Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)

posta@frydlantno.cz

posta@frydlantno.eu

 

ID datové schránky
7fvbegw

 


Hlavní přeshraniční partner projektu

Mesto Turzovka

Mestský úrad Turzovka

Jašíkova 178, 023 54 Turzovka

Sekretariát tel: 041/42 093 14
fax: 041/42 093 16
email: msu@turzovka.sk

 

Viceprimátor - Mgr. Kamil Kobolka

tel: 041/42 093 13
email: viceprimator@turzovka.sk

Prednosta - Ing. Lukáš Šulek

tel: 041/42 093 43
email: prednosta@turzovka.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM

Nájdete nás vo vestibule Mestského úradu v Turzovke
Nepretržite pondelok - piatok od 7.00 do 15.00 hod.

Referát informácií a pokladne tel: 041 - 42 093 11
Referát daní a poplatkov

tel: 041 - 42093 60 , 42093 61
email: dane@turzovka.sk

Referát stavebného poriadku tel: 041 - 42093 64
Referát podnikania služieb a pozemkov tel: 041 - 42093 63
Referát sociálnej pomoci tel: 041 - 42093 65
Referát živ. prostredia a odpad. hospodárstva tel: 041 - 42093 62
Referát matriky a evidencie obyvateľstva tel: 041 - 42093 66
Úsek ekonomiky a správy majetku

tel: 041 - 42093 20 - 25
email: financne@turzovka.sk

Úsek primátora mesta tel: 041 - 42093 30 - 31
Úsek výstavby a rozvoja mesta

tel: 041 - 42093 40 - 42
email: vystavba@turzovka.sk

Mestská polícia
Obsluha kamerového systému

tel: 041 - 42093 50
email: mestskapolicia@turzovka.sk
tel: 041 - 42093 33, 0917 114 473

Školský úrad tel: 041 - 42093 26
Turzovská televízia tel: 041 - 42093 46
email: info@tvt.sk
Medzinárodné informačné centrum tel: 041-43 53 806, 420 93 71
fax: 041-43 53 808

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO

riaditeľka:Agáta Machovčáková tel: 041-43 52 308, 43 53 814
fax: 43 53 815
e-mail: kultura@turzovka.sk

AREÁL ŠPORTU A ODDYCHU TURZOVKA - ZÁVODIE

 

tel.: 0918 497 532 ( informácie a objednávky)

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB

 

riaditeľ : Šobich Rudolf tel:041-43 52 326, 0908 190 770
fax:041-43 52 326
e-mail: mps.turzovka@gmail
mps-tka@stonline.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

 

riaditeľka: Mgr.Miroslava Rejdová

tel: 041- 43 52 210, 43 52 214
e-mail: info@cvcturzovka
www.cvcturzovka.sk

MATERSKÁ ŠKOLA TURZOVKA - ŠARKY

 

riaditeľka: Mária Giertlová tel: 041- 43 52 655
e-mail: msturzovka@gmail

ZÁKLADNÁ ŠKOLA TURZOVKA - BUKOVINA

 

riaditeľka: Mgr. Terézia Šupolová tel: 041- 43 52 502
041- 43 53 858
e-mail: zsturzovka305@zoznam
www.zsturzovka.edupage.org

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

 

riaditeľka: Petronela Stuchlá

tel: 041- 43 52 549
e-mail: zusturzovka@zoznam
www.zusturzovka.sk